Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 345/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie

III SA/Kr 531/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w S w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

III SA/Kr 697/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Miasta w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrona dróg

III SA/Kr 585/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 547/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 1134/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w części dodającej punkt 7 do § 2 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa w strefie płatnego parkowania

III SA/Kr 531/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S w przedmiocie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w S nr [...] w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

III SAB/Kr 7/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w B.

III SA/Kr 1475/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa

III SA/Kr 585/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi Wojewody na punkt 1 załącznika do uchwały Rady Miasta w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych stwierdza nieważność punktu 1 załącznika do uchwały Rady Miasta , nr [...]
1   Następne >   +2   +5   11