Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SO/Gd 1/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

I OSK 167/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu

III SA/Wr 292/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-25

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia egzaminu państwowego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

II SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę

IV SA/Po 726/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia opłat za przewozy środkami Komunikacji Miejskiej

II SA/Ol 93/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-09-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych

I OW 276/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu

III SAB/Kr 1/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Bk 232/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi T. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy
1   Następne >   +2   +5   10