Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Gd 1833/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Po 111/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] r.

SA/Bd 2349/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

SA/Bk 1457/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia liczby punków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych

II SAB/Lu 53/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SA/Wr 1171/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy [...] w przedmiocie obrotu alkoholami

II SA/Wr 730/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

SA/Rz 1452/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi M. G. na uchwały Rady Gminy [...] w przedmiocie 1/ zasad usytuowania na terenie Gminy [...] miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 2/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy [...]

SA/Rz 1962/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie obciążenia opłatą skarbową za zezwolenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

II SA/Wr 1130/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   5