Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek A. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] oraz z dnia [...] nr [...]

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 428/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych s k a r g ę

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 34/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miasta Limanowa

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta A zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta A zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 366/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie zmiany ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
1   Następne >   3