Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Kr 1448/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy I uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji , II zasądza od SKO na rzecz skarżącego kwotę [...]zł ([...] złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania

II SA/Kr 1452/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 946/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B

III SA/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa

III SA/Kr 1238/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa

III SA/Kr 389/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania działalności składu materiałów budowlanych

III SA/Kr 947/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A

III SA/Kr 1553/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

III SA/Kr 1332/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-30

Sprawa ze skargi J. J. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie negatywnej opinii dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   36