Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] - Delegatura w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w P. nr [...] postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

II SA/Rz 160/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II SAB/Ke 21/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

III SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Rz 729/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz odmowy uwzględnienia żądania bezpłatnego dostarczenia wody

VI SA/Wa 308/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania się przez organ za niewłaściwy w sprawie ustanowienia kuratora nad przedsiębiorstwem polonijnym postanowił: odrzucić skargę

III SAB/Wr 6/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Z. Ś.

II GW 5/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla

III SAB/Lu 12/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczej
1   Następne >   +2   4