Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Wr 2373/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza P. w przedmiocie odmowy wymeldowania J. F. z pobytu stałego w lokalu przy ul. L. [...] w P.

II SA/Wr 2637/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Skarga R. J. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania S. J. z w lokalu mieszkalnego położonego w C. nr [...] w gminie M.

II SA/Wr 350/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały w lokalu przy ul. S. [...] w G.

V SA 1893/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

OSK 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Wr 587/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-10

Skarga T. S. na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SAB/Ka 142/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie : niewydania dokumentu potwierdzającego tożsamość

II SA/Łd 1609/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania 1/

SA/Bk 1357/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Kr 2546/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   10