Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Kr 3192/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie wymeldowania

SA/Rz 1939/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydium Powiatowej Rady Narodowej [...] , o nr [...] / /N o odtworzeniu treści aktu urodzenia -

OSK 12/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 24/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w lokalu przy ul. Ż. [...] w L.

II SA/Wr 1183/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Łd 164/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ka 327/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Ka 1585/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie wymeldowania

III SA/Łd 15/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie
1   Następne >   +2   +5   8