Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 481/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-14

Skarga S. L. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania wniosku uczestnika postępowania M. M. o przyznanie prawa pomocy w całości

IV SA/Po 1028/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 119/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 1076/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 612/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...]., nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SO/Wr 28/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-03

Wniosek M. P. o ustanowienie adwokata a z urzędu przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego

IV SA/Wr 379/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   100