Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Ol 54/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w rozpoznaniu skargi powszechnej

III SA/Po 507/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza

II SA/Op 395/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie przyjęcia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa gminy

III SA/Kr 507/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa

III SA/Kr 507/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-27

Skarga K. R. I. na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa