Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OZ 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

II SA/Po 1158/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II SA/Wr 20/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 51/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-24

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bk 118/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1189/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II OSK 1421/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100