Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 206/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA 2354/02 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA 3158/02 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Wr 12/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję [...] w przedmiocie naruszania przez A. W. nieruchomości stanowiącej własność skarżącej

II SAB/Po 5/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie uchylenia uchwały

II SA/Gd 2966/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odszkodowania z tytułu pogorszenia warunków użytkowania nieruchomości

II SA/Gd 1611/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miejskiego w przedmiocie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

II SA/Wr 643/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu modernizacji ulicy S. w O.

II SAB/Wr 128/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przekształcenia lokalu użytkowego w budynku w przy ul. G. [...] w W. na lokale mieszkalne

II SAB/Łd 3/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie : sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10