Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II SA/Sz 1198/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-14

Skarga W. K. na pismo Burmistrza Gminy w przedmiocie odwołania przetargu

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Go 1016/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uznania wezwań do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy za zasadne

II SA/Wr 319/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału

I SAB/Wa 102/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zawarcia umowy użytkowania wieczystego gruntu

SAB/Bd 78/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wykupu, zamiany nieruchomości lub odszkodowania

II SA/Gd 94/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Ke 18/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 347/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-18

Sprawa ze skargi W.B. i G.P. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   17