Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SA/Kr 931/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XL/527/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Kr 1137/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych

II SA/Kr 746/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

II SA/Kr 928/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Kr 1269/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju w przedmiocie odpowiedzi na skargę

II SA/Kr 886/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu w przedmiocie ustalenia procentowej wysokości opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w punkcie 4

II SA/Kr 212/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej

II SA/Kr 1183/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kraków

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
1   Następne >   +2   +5   10