Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Wr 915/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 4136/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

VIII SA/Wa 906/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

I OSK 647/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 962/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty z tytułu zarządu

II SAB/Sz 159/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Gd 111/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski

I SA/Wa 1256/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   13