Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 500/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Ol 533/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku WSA w Warszawie z dnia '[...]'r. sygn. akt I SA/Wa 890/16

II SA/Ol 464/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie trwałego zarządu części nieruchomości