Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

I OSK 1279/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi znak [...]

I SA/Wa 3302/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-24

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...]

I OSK 2324/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomości i umorzenia postępowania

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 1433/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieru...

II SA/Gl 132/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami
1   Następne >   3