Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 2069/01 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przywrócenia działki do stanu poprzedniego

II SA/Ka 264/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zakazu odprowadzania ścieków z posesji

IV SA 5236/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA 3440/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

SA/Rz 2209/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i naruszenia stosunków wodnych

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Gd 2735/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 2865/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uzupełnienia postępowania dowodowego

OW 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania odwołania

II SA/Po 163/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-18

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego z Marszałkiem Województwa dotyczącego sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Rejonowego Związku Spółek Wodnych w W.;
1   Następne >   2