Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 447/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie przekazania do załatwienia wniosku

II SA/Gl 1160/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 260/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Bk 16/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie płacenia składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

II SA/Łd 273/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Łd 659/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie bezzasadności skargi Stowarzyszenia A na bezczynność Starosty [...]

II SA/Rz 702/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem pierwszej udzielonej Z.S., w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie,

II OSK 909/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie ustalenia świadczeń finansowych

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   53