Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 144/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-11

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SAB/Kr 144/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SAB/Kr 144/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego

II SA/Kr 1378/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi J. P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 144/12 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.