Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Kr 457/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II OW 142/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku o egzekucję wykonania ostatecznej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji rowu

II SAB/Wr 9/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-29

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Usługowego 'H.' sp. z o.o. z/s w B. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę D. w przedmiocie rozpoznania odwołania