Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Kr 1125/87 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-01-27

skargę Barbary K. na decyzję Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie wymiaru podatku rolnego za 1986 r.

III SA 1200/87 - Wyrok NSA z 1988-03-14

skargę Ryszarda R. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku wyrównawczym z tytułu inwestycji.

SA/Kr 664/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-09-13

Obowiązek podatkowy w zakresie podatków od spadku i darowizn, odnośnie darowizny nie zgłoszonej do opodatkowania powstaje z mocy art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./ w odniesieniu do osoby, która przed organem podatkowym z własnej inicjatywy powołała się na darowiznę, by osiągnąć określony skutek w toczącym się w odniesieniu do niej postępowaniu przed tym organem.

SA/Kr 278/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-05-04

Skarga Adama P. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił w części zaskarżoną decyzję, a także

III SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-03-03

Skarga Pawła T. na decyzję Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku w przedmiocie odmowy umorzenia I i II raty zobowiązania pieniężnego za 1987 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 1032/87 - Wyrok NSA z 1988-02-12

Skarga Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych 'J' w B. na decyzję Izby Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie cofnięcia ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w P.T., a także

SA/Kr 1184/87 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-01-07

Skarga Krystyny P. na decyzje Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Tarnowie w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego na 1986 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w B., a także
1   Następne >   +2   4