Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 1188/04 - Wyrok NSA z 2004-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ich poboru w 2003 r.