Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FZ 11/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad i grudzień 1998 r.

FZ 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług

FZ 5/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

FZ 360/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie Nr [...] w przedmiocie : czynności egzekucyjnych

I SO/Bd 16/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub doradcy podatkowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 774/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FZ 507/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1996 r.

FSK 1098/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku dochodowego za 1995 r.

FZ 16/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca 1999 r. do marca 2000 r.

FZ 119/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w S. w przedmiocie wydania decyzji określającej brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych
1   Następne >   +2   4