Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Łd 664/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-04

Wniosek w przedmiocie: obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 98/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

I SA/Gl 522/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Ol 482/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I SA/Gd 627/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy zaliczenia nadpłaty za 2012 rok uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Gl 787/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SO/Gl 7/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 481/15

I SA/Gl 603/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Skarga I. S. i W. Sztwiertni na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Wa 2737/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Gd 726/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
1   Następne >   +2   +5   +10   100