Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi M.G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2532/99

I SA/Kr 1396/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

I SA/Kr 1475/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności...

I SA/Kr 1477/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za...

I SA/Kr 236/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

skarg Prokuratora Rejonowego w Wieliczce, na uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek, rolny oraz podatek leśny w zakresie zawarcia w załącznikach nr 2 poz.H, nr 3 poz.F i nr 4 poz.G obu zaskarżonych uchwał obowiązku, składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności ...

I SA/Kr 81/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z, art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. G,, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części d...

I SA/Kr 451/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce, w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, , - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej oświadczenie o treści: 'Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność, karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 k.k., zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara, pozbawienia wolności do lat 3', z...

I SA/Kr 82/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o, odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w, załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotycz...

I SA/Kr 193/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa, w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej pozycję F załącznika Nr 2 oraz pozycje 'Oświadczenie i podpis osoby wypełniającej deklarację i osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika' załączników Nr 3 i 4 w zakresie oświadczenia 'Świadomy odpo...

I SA/Kr 732/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 poz. C, załącznika nr 3, poz. C, załącznika nr 5 w poz, F do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie, ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji, po...
1   Następne >   +2   +5   10