Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA 1155/92 - Wyrok NSA z 1993-02-17

Skarga Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' w K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów w zakresie osoby właściciela działki i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także