Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

OSK 150/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

II SAB/Wr 76/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta W. w przedmiocie wszczęcia postępowania o przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości

SA/Rz 1255/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany klas bonitacyjnych gruntów

II SA/Rz 14/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zatwierdzenia projektu operatu opisowo kartograficznego

II SA/Wr 1557/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Skarga na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie zaliczki na pokrycie kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

OSK 150/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-30

Zażalenie na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

II SA/Lu 1005/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 1/

II SA/Wr 1865/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów

OSK 173/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 385/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy zawiadomienia sądu o niezgodności danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków z danymi kw nr [...] prowadzonej przez Sąd Rejonowy
1   Następne >   +2   4