Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 307/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie: zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

OSK 99/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie odmowy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego

II SA/Lu 751/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

VI SA/Wa 791/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów.

III SA/Lu 220/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie: odmowy wyznaczenia organowi I instancji terminu do dokonania rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Lu 130/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zatwierdzenia projektu operatu opisowo

SA/Rz 536/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

II SA/Bk 161/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

VI SA/Wa 624/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

VI SA/Wa 532/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-07

Sprawa ze skargi K. G. na Sąd Rejonowy w przedmiocie wydania postanowienia dotyczącego podziału działki
1   Następne >   +2   4