Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Sz 129/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wznowienia granic

II SA/Sz 708/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Sz 43/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi J. W. na czynność wznowienia znaków granicznych

II SA/Sz 136/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-04

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 1250/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi M. J. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S.

II SA/Sz 1248/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi M. J. na upoważnienie Starosty do przeprowadzenia doraźnej kontroli terenowej z dnia [...] r., nr [...]

II SA/Sz 214/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 217/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 220/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   3