Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ol 748/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia

I SA/Ol 1/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi Spółki A na czynność Starosty w przedmiocie obciążenia opłatami za czynności geodezyjne i kartograficzne

II SA/Ol 115/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

II SA/Ol 748/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia

II SA/Ol 731/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa w przedmiocie wykreślenia z operatu ewidencji gruntów i budynków wpisu podmiotu sprawującego zarząd tą nieruchomością

II SA/Ol 395/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi Spółki I. na czynność Starosty w przedmiocie obciążenia odsetkami od nieuregulowanych opłat geodezyjnych

II SA/Ol 382/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ol 382/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na decyzje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków