Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Gl 1098/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie: rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gl 492/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gl 962/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gl 426/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 518/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stanowiska wierzyciela dotyczącego zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwestii wniosku skarżącego o wydanie postanowienia o zawieszeniu egzekucji administracyjnej

II SA/Gl 1177/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SAB/Gl 66/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie ochrony prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 214/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie gruntów i budynków

II SA/Gl 655/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 1297/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie klasyfikacji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   74