Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA 998/96 - Wyrok NSA z 1998-04-21

skargę w przedmiocie wymierzenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w IV kwartale 1994 r.

IV SA 1661/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie ochrony przed hałasem i wibracjami

II SA 575/98 - Wyrok NSA z 1998-05-15

skargę w przedmiocie nakazania usunięcia zadrzewienia w odległości 35 m od toru kolejowego.

IV SA 2230/96 - Wyrok NSA z 1998-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie złożenia oceny oddziaływania na środowisko:~1/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji;~2/ zasądził od Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na rzecz skarżącej Spółki Akcyjnej w T. kwotę 10 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

IV SA 2473-2477/97 - Wyrok NSA z 1998-10-29

skargę w przedmiocie ustalenia łącznej kary pieniężnej za składowanie odpadów.

IV SA 776/96 - Wyrok NSA z 1998-02-23

uchyla decyzje organów I i II instancji w przedmiocie ustalenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

IV SA 1410/96 - Wyrok NSA z 1998-07-08

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji w przedmiocie dobowej kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

SA/Rz 824/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie kary pieniężnej za wycięcie drzew
1   Następne >   3