Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Lu 384/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew

SAB/Sz 64/01 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie udzielenia informacji o ochronie środowiska

IV SA 426/02 - Wyrok NSA z 2002-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów wykonania pomiarów

II SA/Ka 1343/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Cz. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu natężenia wibracji

IV SA 2702/00 - Wyrok NSA z 2002-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zanieczyszczanie powietrza

IV SA 846-847/00 - Wyrok NSA z 2002-02-19

Sprawa ze skargi:~1. Zygmunta Ś. na postanowienie SKO w P. w przedmiocie usunięcia drzew:

IV SA 2141/99 - Wyrok NSA z 2002-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA 1387/01 - Wyrok NSA z 2002-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko

II SA/Po 2477/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia

II SA/Gd 2618/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew
1   Następne >   +2   4