Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ka 3182/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

IV SA 3985/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w W. w przedmiocie wstrzymania działalności fermy drobiu

IV SA 3982/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w W. w przedmiocie wstrzymania działalności fermy drobiu

II SA/Kr 730/98 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Wr 1648/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

II SA/Wr 1653/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

II SA/Kr 1998/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

IV SA 3981/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w W. w przedmiocie wstrzymania działalności fermy drobiu

II SAB/Łd 1/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-18

Skarga L. S. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie zaniechania egzekucji obligatoryjnych nasadzeń zastępczych

IV SA 2806/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza:
1   Następne >   +2   4