Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 26/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II SA/Kr 37/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/998/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

II SA/Kr 1374/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

II SA/Kr 644/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność punktów: B

II SA/Kr 817/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W.

II SA/Kr 311/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawek

II SA/Kr 1540/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa w zakresie punktu 3 załącznika do uchwały I. stwierdza nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa , Nr XC/1201/10 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa w zakresie punktu 3 załącznika do uchwały , II. określa , że uchwała nie może być wykonywana w zakresie określonym w punkcie I w...

II SA/Kr 311/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa

II SA/Kr 359/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stwierdza nieważność uchwały Nr LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospoda...

II SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXX/336/13 Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
1   Następne >   3