Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6136 Ochrona przyrody X

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

II OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego po wycieku oleju

II OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w związku z porzuceniem przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa Olesno

II SA/Kr 1169/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi S.P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 582/12

II OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

II OW 41/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wycinkę drzew

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

II SAB/Lu 587/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

II OW 66/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr [...] (obręb [...]) w C.
1   Następne >   +2   +5   8