Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 274/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu J. Nr [...] z dnia [...] roku; postanowił:

II SA/Bk 404/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję P. Kuratora Oświaty w B. w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

SA/Bd 3475/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora ds. studenckich Akademii Medycznej im. [...] w B. w przedmiocie odmowy przedłużenia sesji egzaminacyjnej

SA/Sz 2038/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie cofnięcia dotacji dla Niepublicznego Studium Zawodowego

III SA/Lu 445/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

SA/Sz 2040/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie cofnięcia dotacji dla 'L.'

II SA/Bd 1079/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

II SA/Bd 903/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. w przedmiocie przyjęcia na I rok studiów

II SAB/Bd 36/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Akademii [...] im. [...] w B. w przedmiocie odwołania od oceny z egzaminu

SA/Sz 2035/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie cofnięcia dotacji dla 'O.'
1   Następne >   +2   5