Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wr 1910/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów;

II SA/Gd 1893/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora

II SA/Lu 617/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego

II SA/Wr 305/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu III Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

SA/Bd 3260/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy

I SAB/Wa 13/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej ważności pozwolenia na prowadzenie szkoły

II SA/Wr 232/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

II SA/Wr 233/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Wałbrzychu

II SA/Wr 273/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

II SA/Wr 272/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 6 w Wałbrzychu
1   Następne >   +2   4