Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wr 1910/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów;

II SA/Gd 1893/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora

II SA/Lu 617/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego

SA/Bd 3260/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy

SA/Bd 2849/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

SA/Rz 1010/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej w T.

OSK 33/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności niektórych postanowień statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w B.

II SA/Lu 975/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej o przekształceniu Szkoły Podstawowej w S.

OSK 138/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w przedmiocie odmowy przedstawienia dr hab. P. Ż. do tytułu naukowego profesora

II SAB/Ka 130/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie zapewnienia dziecku kształcenia specjalnego
1   Następne >   2