Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 993/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

II SA/Ol 26/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie zmiany promotora pracy licencjackiej

IV SA/Wr 605/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie ustalenia opłaty za studia

III SA/Łd 108/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie połączenia szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego

I SAB/Wa 220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

II SA/Sz 761/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Rz 221/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie uchylenia w trybie wznowienia postępowania decyzji Starosty [...] z [...].1

II SA/Bk 719/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w B. w przedmiocie umorzenia opłaty czesnego

I OZ 243/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody W. na akt Burmistrza Gminy i Miasta J. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora

I SA/Wa 150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   +2   +5   +10   100