Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SAB/Wa 205/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

I OSK 1070/09 - Wyrok NSA z 2010-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I SAB/Wa 205/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

I SA/Wa 172/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 402/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

I SA/Wa 1807/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I SAB/Wa 98/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni