Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 310/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XXXVI/252/05 w przedmiocie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

III SA/Kr 418/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-28

skarg L. K., M. P. ,B. L., M. J., J. P., B. K. , M. P. , A.M. , G. D. i S. D. na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej j l. odrzuca skargi J.P. , B. L. , M. J. i B. K. , I

III SA/Kr 963/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-30

skarg J. M., A. S., B. S., na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezowej

III SA/Kr 1256/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1007/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Limanowa

III SA/Kr 1175/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr [...] w K oś. [...]

III SA/Kr 184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-30

Skarga D. P. i W. P. na § 4, § 5 ust. 7, § 6 i § 10 uchwały Rady Miasta A w przedmiocie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską A

III SA/Kr 1266/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni w przedmiocie opłaty za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Alwernia

III SA/Kr 19/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XIV-107-11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów
1   Następne >   +2   5