Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 728/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gd 631/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gd 565/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-19

Sprawa ze skargi A. J. na uchwalę Rady Miasta w przedmiocie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 360/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Wr 2454/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla B. i osiedla B. we W.

II SA/Gd 159/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 322/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji z dnia [...].0

IV SA/Wa 371/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę w przedmiocie miejscowego planu z...

II SA/Kr 1089/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta O.

II SA/Łd 403/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S.
1   Następne >   +2   +5   +10   100