Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 765/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Łd 1379/01 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Po 109/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-18

Sprawa ze skargi Sołectwa w D. na uchwały Rady Miejskiej w S. nr [...] z [...], nr [...] z [...]r. i nr [...] z [...]r. w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Ka 3333/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K.

II SA/Łd 1006/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy uznania za strony postępowania i umorzenia postępowania I instancji

SA/Sz 350/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /.

II SA/Gd 69/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

SA/Bd 3002/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 42/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   +5   +10   14