Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 249/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 2070/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Kr 75/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 1387/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Łd 959/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszaru Miasta K.

II SA/Rz 129/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

IV SA/Wa 774/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia obszaru zabudowy śródmiejskiej

IV SA/Wa 512/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione
1   Następne >   +2   +5   +10   100