Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 836/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Sz 510/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty

II SA/Sz 1220/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-01

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 577/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szczecinek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

II SA/Sz 381/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

II SAB/Sz 32/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie podjęcia uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1227/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 1258/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 177/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Międzyodrze Wyspa Grodzka

II SA/Sz 510/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty
1   Następne >   +2   +5   +10   16