Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6151 Lokalizacja dróg i autostrad X

IV SAB/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 421/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg M. S. i W. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1693/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w prawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1478/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 421/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

skarg M. S.i W. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1551/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1803/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji