Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Ol 93/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Wr 605/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Podgórzyn w przedmiocie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Podgórzyn

II SA/Bd 1405/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 1404/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Gd 26/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

IV SA/Po 23/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 2184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Wr 143/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie L. gmina J.

II SA/Wr 694/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ż.'

II OSK 1698/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   12