Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 3150/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi P.D. , E.D. , G.S. , G.H. ,, T.H. , J.H. , K.M. , W.K. , E.K. i D.K. na pismo Zastępcy Dyrektora [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. w przedmiocie scalania gruntów we wsi L.

II SA 248/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia

OSK 65/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odszkodowania za utracone plony

SA/Rz 1935/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną

II SA/Lu 67/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego scalenia gruntów

OW 29/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy zmiany decyzji Naczelnika Gminy J.

SA/Sz 430/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznania własności działki

II SA/Kr 2956/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych kopalni [...]

OSK 168/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie przywrócenia terminu

II SA/Po 4089/01 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P w przedmiocie wydania zaświadczenia;
1   Następne >   2